Przystąp do klubu: „Żyję bez długu!”
Start • Tematy
Dalej >>

Zwracam wolność ludziom poprzez ich oddłużanie

Zarządzanie portfelem wierzytelności


☆ analiza i diagnoza przyczyn zadłużenia,
☆ plan naprawczy: restrukturyzacja wierzytelności i koordynacja procesu oddłużania,
☆ monitorowanie procesów windykacyjnych,
☆ negocjacje pomiędzy wierzycielami a dłużnikami,
☆ przyjazne („miękkie”) odzyskiwanie przeterminowanych, zaległych należności,
☆ przeciwdziałanie egzekucjom komorniczym,
☆ skip tracing i cyber tracking – cybernetyczne poszukiwanie i namierzanie ukrywających się dłużników,
☆ weryfikacja finansowa firm, instytucji, kontrahentów, konsumentów, klientów.
Trzeba było być – w przeszłości – zadłużonym „po uszy”, by dzisiaj móc rozumieć drugiego dłużnika.

Dług jest problemem dłużnika – nie wierzyciela.

Zbytek i blichtr są przyczynami długów. Na te rzeczy nikogo nie stać.

Zadłużenie: przewlekła choroba, od której należy się uwolnić!
Dalej >>

Zeskanuj i wyślij znajomym
Start • Tematy
Copyright © by empi · Kontakt
All rights reserved · Wszelkie prawa zastrzeżone
Witryna internetowa: tajnyagent.pl wykorzystuje pliki cookies